Over Teatro Kadaken

Teatro KadaKen is een theaterinitiatief dat in 2008 in het leven is geroepen door actrice Norma Cova en theatermaker/acteur Albert Schoobaar. Inmiddels staat het initiatief onder zakelijke leiding van Maryluska Nisbet, waarbij het bestuur eindverantwoordelijke is van de stichting.

Teatro KadaKen stelt zich tot doel maatschappelijk betrokken theater van hoge artistieke kwaliteit te ontwikkelen voor jong en oud. In de voorstellingen van Teatro KadaKen staan actuele maatschappelijke thema’s in de hedendaagse samenleving centraal. Thema’s met een grote urgentie voor de samenleving van Curaçao.Teatro KadaKen werkt vanuit de overtuiging dat theater een effectief middel is om problemen bespreekbaar te maken en deze samen met het publiek te onderzoeken. Juist voor jonge mensen op Curaçao kan deze werkvorm van grote betekenis zijn.

 

Wil je onze updates ontvangen?

Schrijf je dan in voor onze mailinglijst